• ALKEISBALETTI l ja ll 4-5v. ja 6-7v.

  Leikinomaisessa muodossa tutustutaan baletin perusteisiin, työskentelyyn ryhmässä, parin kanssa ja yksitellen. Opitaan hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia, rytmiä. Fyysismotoristen harjoitteiden lisäksi tuntiin sisältyy luova aines, joka johdattaa lasta löytämään oman kehon ilmaisumahdollisuudet. Opetus antaa hyvät valmiudet klassisen baletin sekä nykytanssin opintoihin.

  1x vko 60 min

 • TAIDETANSSIN PERUSTEET 1- 3luokka 8-13v.

  Taidetanssi voi olla harrastus ja sitä voi harrastaa kaikenikäiset. Baletin perinnettä säilytetään ja kehitetään balettitunneilla. Baletin tekniikan opiskelussa edetään yksinkertaisista liikkeistä yhä monimutkaisempiin yhdistelmiin.
  Tanssin perustason opinnot antavat pohjan aktiivisen tanssiharrastukseen, sekä valmiudet jatkaa tanssin syventäviin opintoihin ja sitä kautta mahdollisin alan ammattiopintoihin.
  Oppituntien sisältöön kuuluu klassisen baletin lisäksi kehonhuolto/lattiatanko, luovan tanssin harjoittelu, karaktääriä, historiallisia tansseja, kansantanssi/perinnetieto, esiintymisiä, produktiota.
  Suosittelen oppilailla vähintään kahta viikkotuntia, jotta saavutetaan riittävä lihasvoima, liikkuvuus ja koordinaatio. Klassisen baletin varvastekniikkaan oppilas voi osallistua vain, jos hänellä on kaksi viikkotuntia.

  2-3x vko 60 min. 75 min, 90 min

 • ERIKOISKOULUTUSOHJELMA

  Perusopinnoista Siirrytään syventäviin opintoihin, jotka on tarkoitettu 14-18v. nuorille ja jossa laajennetaan 4- 7 luokkaan klassisen baletin liikemateriaaleja.

  3-4x vko 2x90 min. 2x75 min

 • AIKUISOSASTO Alkeistaso l ja ll

  Tunneilla tutustutaan klassisen baletin alkeisiin aikuisten vartalon ehdoilla. Alkeistaso l ja ll on tarkoitettu klassisen baletin opintoja aloitteleville aikuisille. Harjoitellaan klassiselle baletille ominaisia piirteitä, kuten: jalkojen suora linjausta , ylevä ryhtiä, lumovoimaa ja sirosta, sulavia käsiliikkeitä ja keveyttä, jalkojen aukikiertoa, , musikaalisuutta, rytmiikka, ketteryyttä ja tasapainon kehittämistä. Opetellaan balettitankoa ja helppoja keskilattian harjoituksia.

  1vko x 75 min

 • AIKUISOSASTO jatkotaso

  Jatkotaso on tarkoitettu jo useamman vuoden harrastaneille . Edellytetään baletin perusteiden tuntemista .Tunneilla suoritetaan koko balettitanko ja tehdään monipuolisia keskilattiaharjoituksia.
  Tällä tunnilla myös kärkitossut.

  2x vko 90 min . 2x 75 min

 • LATTIATANKO/KEHONHUOLTO

  Lattiatasossa tehtävät baletinomaiset harjoitukset vahvistavat, venyttävät ja lisäävät nivelten liikkuvuutta. Harjoitusten avulla lihakset pysyvät elastisina ja linjakkaina. Klassisen balettiin pohjautuva lattiatanko kehittää liikkeiden sulavuutta ja hioo etenkin jalkatekniikkaa.
  Syviä tukilihaksia vahvistavien ja pinnallisia lihaksia venyttävien harjoitteiden avulla pyritään kehittämään kehon ja mielen hallintaa ja löytämään rento, vahva keho tasapainoinen mieli. Aloittelijoille se on erinomainen kehoa huoltava ja kehon hallintaa opettava tekniikka.

 • AIKUISOSASTO KARAKTERITANSSI

  Tunnilla opiskellaan karakteritanssin liikkeitä, tyylejä ja rytmejä tanko ja keskilattiasarjoissa. Karaktääri- tanssi sisältää ulkomaisten kansantanssien näyttämömuotoja ja baletin ohjelmistoon kuuluvia tyyliteltyjä kansantansseja.

   HISTORIALLISET TANSSI –
  Kurkistus tanssihistoriaan. –keskiajan ja renessanssin tanssiin