• Taidekoulu Helmet

  Taidekoulu Helmet-klassinen baletti on opetusta antava yksityinen koulu,joka antaa monipuolista baletin perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille, kaikenikäisille harrastajille ja ammattiin tähtääville opiskelijoille.

  Opetustarjonnan pääaineena on klassinen baletti, sivuaineena karaktääritanssi ja sen lisäksi historiallinen tanssi ja kehonhuolto/lattiatanko.

  Opetuksen lisäksi opetustoimi perustuu  aktiivisesti esiintymistoimintaan,mikä on olennainen osa tanssin perusopetusta. Koulu esittää kevät-ja syyslukukauden päätteeksi balettiesityksiä Järvenpää-talo Sibelius salissa.

  Lasten ja nuorten opetuksessa noudatetaan tanssin perusopetuksen laajaa oppimäärää, joka perustuu opetushallituksen antamiin ohjeisiin ja määräyksiin. Oppilaaille järjestetään kursseja ja erikoiskoulutusta.
  Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden henkilökohtaiset tarpeet ja edellytykset.

 • Yhteistyö:

  Koulu toimi hyvässä vuorovaikutuksessa oppilaiden, vanhempien ja huoltajien kanssa. Lisäksi pyrimme tekemään luovaa yhteystyötä päiväkotien, koulujen, muiden oppilaitoksien, taidelaitoksien, kuntien ja sidosryhmien kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

  Toiminnan arviointi ja kehittäminen:

    Tuntiopetuksen lisäksi aiomme aktiivisesti jatkaa balettiesitysten järjestämistä joka lukukauden päätteeksi, jotka ovat olleet yksi koulutoiminnan kohokohta ja tanssijat ovat pitäneet näistä todella paljon.Maksuttomat aamunäytökset ovat olleet täynnä melkein joka vuosi ja uskomme, että kysyntää näille tulee olemaan myös tulevaisuudessa.
    Meillä on ollut suuri ilo saada tehdä yhteystyötä Järvenpään kaupungin kanssa.

  Koulu on seurannut kansallisen ja kansainvälisen tanssi-ja taidekasvatuksen muutoksia, tanssikulttuurin aloja sisältökohtaisia kehittämistarpeita sekä yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia.

  Toiminnan kehittäminen perustui arvioinnin tuloksiin ja havaittuihin muutostarpeisiin, myös omaan jatkuvaan koulutukseen ja hyvän työkykyni ylläpitämiseen.


  Opetuksen sisältönä on, että oppilas luo varhaisiän( 3v- 7v.)opinnoissa pohjaa myöhempää tanssiopiskeluaan varten. Perusliikunnan ja leikin avulla oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva sekä liikunnallisuus ja karkeamotoriset taidot kehittyvät. Oppilas tutkii kokeillen oman kehon liikemahdollisuuksia.

  Perusopintojen aikana (8.-13v.)oppilas harjoittelee pitkäjänteisesti sekä perehtyy aiempaa syvemmin oman lajinsa perusliikesanasto0n ja muuhun sanastoon. Oppilas harjoittelee tanssille ominaista hienomotoriikkaa ja oivaltaa karkea motoriikan ja hienomotoriikan  eron omassa ilmaisussaan.

  Perusopinnoista siirrytään syventäviin opintoihin (erikoiskoulutusohjelma,14.-17v. ) jossa oppilas kehittää tanssitekniikkaansa monipuolisesti vaikeusastetta lisäten, oppilas kehittää tanssillista ajatteluaan ja ymmärtämystään tekniikan, liikkeen ilmaisullisen muodon ja ilmaisun kertovan sisällön välisestä yhteydestä.
  Oppilas harjoittele tanssin suorituspuhtautta.

  Koululla on oma oppimiskäsitys:
  "Oppilas oppi, ohjaaja johtaa"

  Arvo:
  "Yksilöllisyys ja kasvatus"

  olen vakuuttunut myös siitä, että nuori aikuinen kuin keski-ikäinen ja ikääntyvä ihminen pystyy kehittymään samalla lailla, täytyy löytää oikeat menettelytavat, miten päästään tavoittelyyn päämäärään.

  Vaikka menisi balettiin kuinka huonokuntoisena tahansa, vähän ajan päästä ei enää ole huonokuntoinen. Baletti on tehokas ja kokonaisvaltainen laji, joka lisää lihasten kuntoa ja antaa lisää venyvyyttä, baletissa vahvistuvat kaikki lihakset ja se ei vaadi pohjakuntoa, jokainen tekee liikkeitä oman kuntonsa mukaisesti. Kun harjoittelee tosissaan, kunto paranee pikku hiljaa.

  Baletti on myös hyvin looginen laji. Baletinharjoituksissa treenataan kaikkia lihaksia, jotta pystyy tekemään liikkeet. Esimerkiksi nilkkojen lihasten täytyy olla vahvat, jos haluaa seistä varpaillaan tai tehdä piruetteja.

  Balettia käytetään myös hoitavana liikuntana. Esim., sisäänpäin kääntyneen jalkaterän asentoa voidaan korjata balettiharjoituksissa.,

  Aikuisharrastajien etu on se, että he tuntevat vartalonsa rajat ja tekevät harjoituksia sen mukaisesti ja aikuiset kuuntelevat käskyjä ja osaavat noudattaa niitä.

  Baletissa joutuu käyttämään sellaista voimaa, jota ei tarvita esim., aerobicissa. Nykyurheilulajit vaativat räjähtävää voimaa, baletissa liikkeitä tehdään hitaasti, voi verrata joogaan, Pilatuksen. Baletissa riittää haasteitä, pitää olla kärsivällinen, määrätietoinen,kunnianhimoinen niin vuoden harjoittelun jälkeen kehitystä alkaa näkyä. Piruetit ja kärjillä tanssiminenkin onnistuu, kun vaan harjoittelee tarpeeksi.

    Usein käydään baletissa vain kuntoilun vuoksi, mutta minun mielestäni esiintyminenkin on tärkeää. On hyvä näyttää muille, mitä varten on hikoillut tunneilla.Koulun tunneilla kuuluu myös balettikoreografian harjoittelua.

  Baletin maailma on hyvä ja kaunis, mutta myös vaativa, välillä tuntuu, ettei jaksa harjoitella, mutta kun ottaa tangosta kiinni ja kuulee musiikin ensimmäiset tahdit, vartalo alkaa vain viedä..

  Vahvuuteni ovat:sisäinen motivaatio, yrittämisen halu,periksi antamattomuus. Olen kehittänyt itseäni kokemusteni kautta.Olen mielestäni empaattinen, rohkaiseva ja kannustava ja osaan toimia erilaisissa tilanteissa oikeudenmukaisesti. Tarpeen mukaan olen myös jämäkkä.
  Minulle opettajuus tarkoittaa pedagogista ajattelua, toimintaa ja niiden välistä yhteyttä sekä sitä, miten osaan ilmaista itseäni.

  Summa summaruma

  Kaksi on tarpeen: olla vahva, tietoinen   itsestään,
  valmis puolustamaan itseään ja omiaan,
  olla joustava, herkkä, nähdä vaihtoehdot, rakentaa kalvas sopu mieluummin kuin verine riita.
  Olla veli veljelle, ystävä ystävälle, jokaiselle avoin ja suora ja tuntea silti joka hetki niin kuin ihon piirrettynä
    oman ruhtinaslääninsä rajat.

      ( Lassi Nummi 1985)

 • "Olen pitänyt Helvin opetuksesta todella paljon. Helvi ottaa huomioon kaikkien yksilölliset tarpeet ja taitotason, sekä kannustaa luovuuteen tanssiessa." -Oona, 16v, Helvin oppilaana 11 vuotta
 • Taidekoulu Helmet on ollut minulle unelmien täyttymys. Olen päässyt oikeille balettitunneille aikuisena, koska lapsena se ei ollut mahdollista. Harva opettaja uskoo, että balettia voi oppia aikuisenakin. Helvi osaa vaatia ja kannustaa. "Se on prosessi", hän sanoo usein. Ja niinhän se oppiminen onkin! - Jaana 37 v., Helvin oppilas vuodesta 2007.